Python ile Fonksiyon Kullanımı

Fonksiyonların görevi, karmaşık işlemleri bir araya toplayarak, bu işlemleri tek adımda yapmamızı sağlamaktır.

Fonksiyonlar çoğu zaman, yapmak istediğimiz işlemler için bir şablon vazifesi görür.

Fonksiyonları kullanarak bir veya birkaç adımdan oluşan işlemleri tek bir isim altında toplayabiliriz.

Fonksiyon oluştururken def parametresi kullanılması gerekmektedir. Ardından fonksiyon adı yazılır ve parantezler açılır. Parantezlerden sonra mutlaka iki nokta(:) konulmalıdır. Kodlar mutlaka 1 girinti (1 Tab) boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Aksi halde kod blokları o fonksiyona ait olmayacağından hata verecektir.

ÖRNEK -1

Ekrana “Merhaba” yazdıran fonksiyon.

def selamla(): 
  print("Merhaba Dünya!")

selamla()
selamla()
selamla()

ÇIKTI

Merhaba Dünya!
Merhaba Dünya!
Merhaba Dünya!

Yukarıdaki örnekte selamla adında bir fonksiyon tanımlandı. 3 kez çağrıldı. Her çağrılmasında fonksiyonun içerisinde tanımlı olan kodlar çalışır. Bu sayede koddan tasarruf ve daha modüler bir yapı sağlanır.

ÖRNEK – 2

def pythonBilgi():
  print("Tasarlayan : Guido van Rossum")
  print("İlk çıkış tarihi : 21 Şubat 1991")
  print("Nesne Yönelimli Programlama Dili")


pythonBilgi()

ÇIKTI

Tasarlayan : Guido van Rossum
İlk çıkış tarihi : 21 Şubat 1991
Nesne Yönelimli Programlama Dili

Yukarıdaki örneklerde de gördüğünüz gibi birden fazla satırdan oluşan kod yapılarını isimlendirerek tek satırda kolayca istenildiği zaman ve istenilen yerde çağırıp kodların çalışmasını sağlayabiliriz.

Uygulama: “bilgilerim” adlı bir fonksiyon oluşturun. Bu fonksiyon çağrıldığında ad,soyad,okul no ve sınıf bilgileri ekrana yazdırılsın.

ÖRNEK – 3

1 ile 1000 arasında rastgele sayı üreten fonksiyon.

import random

def rastgeleSayiUret():
  sayi = random.randint(1,1000)
  print(f"Üretilen Sayı {sayi}")


rastgeleSayiUret()
rastgeleSayiUret()
rastgeleSayiUret()

ÇIKTI:

Üretilen Sayı 442

ÖRNEK – 4

İç içe bir kare ve bir üçgen çizdiren fonksiyon

import turtle

def kareCiz():
  turtle.forward(200)
  turtle.left(90)
  turtle.forward(200)
  turtle.left(90)
  turtle.forward(200)
  turtle.left(90)
  turtle.forward(200)
  turtle.left(90)

def ucgenCiz():
  turtle.forward(200)
  turtle.left(120)
  turtle.forward(200)
  turtle.left(120)
  turtle.forward(200)
  turtle.left(120)

kareCiz()
ucgenCiz()

ÖRNEK – 4 ‘ün döngü ile kısaltılmış hali

İç içe bir kare ve bir üçgen çizdiren fonksiyon

import turtle

def kareCiz():
  for i in range(4):
    turtle.forward(200)
    turtle.left(90)

def ucgenCiz():
  for c in range(3):
    turtle.forward(200)
    turtle.left(120)


kareCiz()
ucgenCiz()

ÇIKTI

PARAMETRELİ FONKSİYONLAR

Python’da parametreli fonksiyonlar, fonksiyonun çalışmasını etkileyebilecek değişkenleri veya değerleri kabul eden fonksiyonlardır. Bu parametreler, fonksiyonun içinde belirli işlemler yapmak için kullanılır. Parametreli fonksiyonların kullanımı, kod tekrarını azaltmaya ve daha modüler, yeniden kullanılabilir kod yazmaya yardımcı olur.

ÖRNEK – 5

Fonksiyon parametresine girilen değeri ekrana yazdıran fonksiyon.

def mesajYaz(icerik):
  print(icerik)

mesajYaz("Merhaba Dünya")
mesajYaz("Programlamayı seviyorum.")

ÇIKTI

Merhaba Dünya
Programlamayı seviyorum.

ÖRNEK – 6

İçine girilen sayısal parametreleri toplayıp ekrana yazdıran fonksiyon.

def topla(a,b):
  t=a+b
  print(f"toplama sonucu {t}")

topla(10,20)

ÇIKTI

toplama sonucu 30

Uygulama: Çarpma, Çıkarma ve Bölme fonksiyonlarını da kendiniz tanımlayın. Fonksiyonları sırasıyla çalıştırın. (çağırın)

ÖRNEK:

import random

def rastgeleSayiUret(enDusuk, enYuksek):
  sayi = random.randint(enDusuk, enYuksek)
  print(f"Üretilen Sayı {sayı}")


rastgeleSayiUret(1,10)
rastgeleSayiUret(50,100)

Yukarıdaki örnekte ilk çağrılan fonksiyon 1 ile 10 arasında üretirken ikinci çağrılan fonksiyon girilen aralığa göre 50 ile 100 arasında rastgele sayı üretecektir.

Parametreli Değer Döndüren Fonksiyonlar

Parametreli değer döndüren fonksiyonlar, Python’da girdi olarak parametreler alıp, bu parametrelere bağlı olarak bir sonuç hesaplayıp döndüren fonksiyonlardır. Bu tür fonksiyonlar, daha karmaşık işlemleri yapmak, veri işlemek ve sonuçları dış dünyaya iletme yeteneğine sahiptirler. Bu fonksiyonlar, kodun yeniden kullanılabilirliğini ve modülerliğini artırır.

def sayi():
  return 10

x=sayi()
print(x)

ÇIKTI

10

ÖRNEK – 7

Girilen parametreleri toplayan ardından dış ortama değer döndüren fonksiyon.

def topla(a,b):
  topla = a+b
  return topla

print(topla(100,50))

ÇIKTI

Yukarıdaki örnek şu şekilde de yazılabilirdi.

def topla(a,b):
  topla = a+b
  return topla

toplam = topla(100,50)
print("Toplama sonucu",toplam)

toplam2 = topla(200,300)

#F String Yöntemi ile sonucu yazdırma
print(f"Toplama sonucu {toplam2}")

ÇALIŞMA UYGULAMALARI

Uygulamaları kaydederken uygulama isimlerine göre kayıt edin. Örneğin 1. Uygulama Kütüphane Kitap Takibi.py şeklinde kayıt edilmelidir.

1- Toplama Fonksiyonu

İki sayıyı toplayan bir fonksiyon yazın.

2- 4 İşlem Fonksiyonu

İki sayının toplamını, farkını, çarpımını ve bölümünü bulan fonksiyonu yazın.

3 – Yaş Hesaplama

Yaş hesaplayan fonksiyonu oluşturun.

4- Uzunluk Dönüştürücü

Kullanıcıdan santimetre cinsinden bir uzunluk alan ve bunu metre cinsine dönüştüren fonksiyonu yazın.

5- Not Ortalaması Hesaplama

Üç notun ortalamasını hesaplayan fonksiyonu yazın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!