Python While Döngüsü Kullanımı

Merhaba

Python, programcılara tekrarlayıcı görevleri kolayca gerçekleştirmelerini sağlayan güçlü bir programlama dilidir. Tekrarlayıcı görevler, belirli bir işlemi veya komutları bir dizi veri üzerinde tekrar tekrar uygulamayı gerektiren işlemleri içerir. Python, bu tür görevleri gerçekleştirmek için iki ana döngü türü sunar: for ve while döngüleri. Bu yazıda, Python’da döngülerin nasıl kullanılacağını ve farklı senaryolarda nasıl işe yarayabileceğini öğreneceksiniz.

While Döngüsü

while döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece işlemleri tekrarlayan bir döngü türüdür. İşte temel bir while döngüsünün nasıl kullanılacağına dair örnek bir kod:

sayac= 0
while sayac< 5:
  print("Sayı:", sayac)
  sayac+= 1

ÇIKTI

Sayı 0
Sayı 1
Sayı 2
Sayı 3
Sayı 4

Bu kod, sayac değişkeni 5’ten küçük olduğu sürece döngüyü tekrarlayacak ve her döngü döneminde “Sayı: X” mesajını yazdıracaktır. while döngüsü, bir işlemi belirli bir koşul gerçekleşene kadar tekrar etmeniz gerektiğinde kullanışlıdır.

Eğer yukarıdaki koddaki gibi sayac değişkenini en son arttırmazsak ne olur? Deneyelim;

sayac= 0
while sayac< 5:
  print("Sayı:", sayac)

Yukarıdaki şekilde eğer her seferinde sayac değişkenini arttırmazsak şart sürekli sağlandığı için sonsuz döngüye girecek ve ekrana sürekli “Sayı 0” yazdıracaktır. Deneyin görün 🙂

Bazı durumlarda bir işlemi sürekli yapmasını isteyebiliriz. Örneğin bir televizyon, bir bilgisayar, bir oyun, bir makine sürekli çalışır. Peki bu çalışma işlemini sürekli yapan kod nedir? Kodların sürekli çalışmasını sağlayan döngülerdir. Örneğin bir bilgisayar kapatma tuşuna basıldığında, bir oyun çıkış yapıldığında döngüsü sonlanır. Aşağıdaki örnekte inceleyelim.

while True:
  print("Merhaba Dünya")

Yukarıdaki kod program kapatılana kadar sürekli “Merhaba Dünya” yazdıracaktır. Eğer bir kodun sürekli çalışmasını istiyorsak yukarıdaki while True: yöntemi kullanılır. Peki bu döngüyü nasıl sonlandırabiliriz?

Örneğin bizden sürekli iki sayı istesin ve bunun sonucunu ekrana hesaplasın. Ta ki biz programı sonlandırmak isteyene kadar;

while True:
  sayi1 = int(input("1. Sayı:"))
  sayi2 = int(input("2. Sayı:"))

  toplam = sayi1+sayi2
  print(sayi1,"+",sayi2,"=",toplam)

  cevap = input("Başka işlem yapılsın mı?(e/h):")

  if cevap == "h":
    print("Program kapatıldı.")
    break

Yukarıdaki algoritmada sürekli tekrar içerisinde kullanıcıdan sırasıyla 1. sayı ve 2. sayıyı ister. Kullanıcıdan aldığı 1. sayıyı sayi1 değişkenine, 2. sayıyı sayi2 değişkenine depolar. Daha sonra sayi1 ve sayi2 değişkenleri toplanır sonuc toplam değişkeni içerisine atanır. Ardından ekrana girilen değişkenler ve sonuç yansıtılır.

Kullanıcıdan devam edip etmemesiyle ilgili bir bilgi istenir. Kullanıcı e veya h yazmalıdır. Eğer h yazarsa ekrana “Program kapatıldı” yazdırılır ve Sonsuz döngü break komutuyla sonlandırılır. Aksi halde e veya farklı bir şey yazılırsa program devam edecektir.

1. Sayı:10
2. Sayı:20
10 + 20 = 30
Başka işlem yapılsın mı?(e/h):e
1. Sayı:15
2. Sayı:35
15 + 35 = 50
Başka işlem yapılsın mı?(e/h):h
Program kapatıldı.

Döngülerin Kontrol İfadeleri

Python döngüler, çeşitli kontrol ifadeleri ile birlikte kullanılabilir. Örneğin, break ve continue ifadeleri döngülerin davranışını kontrol etmek için kullanılır. break, döngüyü aniden sonlandırmak için kullanılırken, continue, mevcut döngü dönemini atlayarak bir sonraki döngü dönemine geçişi sağlar.

BREAK YÖNTEMİ

Yukarıdaki örnekte koşul sağlandığında break ile döngüyü bitirme işlemi yapıldı. Bir örnek daha yapalım.

sayac = 0
while True:
  print(sayac)
  sayac+=1
  
  if sayac >5:
    break
    

ÇIKTI

0
1
2
3
4
5

Bir önceki örnekte sayac adlı bir değişken tanımlandı ve değeri sıfır olarak atandı. Daha sonra while True: döngüsü ile sonsuz döngü(sürekli tekrarla döngüsü) başlatıldı. Her seferinde ekrana sayacın değeri yazdırıldı ve sayac değeri 1 arttırıldı. Eğer sayac değeri 5 den küçük olursa döngüyü bitiriyor ve bu sayede koşul sağlandığı anda sonsuz döngü bitmiş oluyor.

Bunu çalışan televizyonun kumandadan kapatma tuşuna basıldığında kapatılması gibi düşünebilirsiniz. Koşul sağlandı ve break döngü kırıldı.

Continue Yöntemi

continue ifadesi, döngü içinde belirli bir koşul sağlandığında mevcut döngü dönemini atlayarak bir sonraki döngü dönemine geçişi sağlar. İşte bir örnek:

i = 1
while i <= 10:
  if i % 2 == 0:
    i += 1
    continue
  print("Tek sayı:", i)
  i += 1

ÇIKTI:

Tek sayı: 1
Tek sayı: 3
Tek sayı: 5
Tek sayı: 7
Tek sayı: 9

while döngüsünün sayac değişkeni değerine 1 atandı. Eğer i değişkeni içerisindeki değer 10’dan küçük veya eşit olduğu sürece içerisindeki işlemler gerçekleşecek. Eğer i değişkeninin içerisindeki değerin 2’ye bölümünden kalan 0 ise sayac değişkeninin değerini arttır ve continue ifadesi ile pas geç. Yani onunla ilgili işlem yapma. Eğer 2 Ye bölümünden kalan 0 değilse printle ekrana tek olan sayıları bastıracak. Ve döngünün sonsuz döngüye girmemesi için i sayaç değişkeninin değerini 1 arttıracak.

Daha detaylı anlatım için aşağıdaki videoyu izleyip uygulayabilirsiniz.

One thought on “Python While Döngüsü Kullanımı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!