Python Random (Rastgele Sayı Üretme) Modülünün Kullanımı

Selamlar. Bu dersimizde sizlere Python Programlama dilinde nasıl rastgele sayı üretebileceğinizden bahsedeceğim. Pythonda rastgele sayı üretebilmek için öncelikle random modülünü python dosyamıza dahil etmemiz gerekir. Bunun içinde import kodu kullanılır. import kodu sadece random kütüphanesine özgü bir kod değildir. Projeye başka hazır modül/kütüphaneleri dahil etmek için import kodu kullanılması gerekmektedir. Şimdi örnek olarak random modülünü dosyamıza ekleyen ve daha sonra 1 ile 100 arasında rastgele sayı üreten python kodunu yazalım.

ÖRNEK KULLANIM

import random
sayi = random.randint(1,100)
print(sayi)

Yukarıdaki örnek random kütüphanesi içerisindeki randint fonksiyonunu kullarak 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı üretecektir. randint( ) fonksiyonu random ve integer kelimelerinin kısaltılmış halinden oluşturulmuş bir fonksiyon ismidir. Parentez içerisinde ilk kısma üretilecek en düşük sayı, ikinci kısma üretilecek en büyük tam sayı yazılır. Bu sayede belirli bir aralıkta tam sayı üretmeyi sağlamış oluruz. Kendiniz deneyip sonucu görün. import random yazmazsanız aksi halde kodlar çalışmayacaktır.

Bu sefer 1 ile 100 arasında iki tane rastgele sayı üreten ve üretilen sayıların toplamını ekrana yazdıran programı yapalım.

import random
sayi1=random.randint(1,100)
sayi2=random.randint(1,100)
print("İlk Sayı",sayi1)
print("İkinci Sayı",sayi2)
print("Toplamları",sayi1+sayi2)

Yukarıdaki örnek rastgele iki tane sayı üretecek ve sonucu ekrana yazdıracak. Çıktısı aşağıdaki şekilde gözükecektir.(Sayılar farklı olabilir.)

ÇIKTI:

İlk Sayı 47
İkinci Sayı 19
Toplamları 66

Diğer bir örnekte de -100 ile 100 arasında rastgele bir tam sayı üretelim. Eğer üretilen sayı 0 dan büyükse pozitif değilse negatif yazdıran programı yapalım.

import random
s = random.randint(-100,100)
if s>0:
    print(s,"pozitiftir tam sayıdır.")
elif s==0:
    print(s,"nötr'dür")
elif s<0:
    print(s,"negatiftir")

Yukarıdaki örnekte if ve elif yöntemlerini ile farklı şartlar kullanılarak değişkenin içerisindeki değeri sorguladık. Koşulumuza göre üretilen sayı hakkında değerlendirmede bulunacaktır.

Python ile güzel bir uygulama yapalım. Bu uygulamada rastgele sayı üretsin ve biz o sayıyı tahmin etmeye çalışalım.

UYGULAMA-1

1 ile 10 arasında sayı üreten ve kullanıcının bu üretilen sayıyı tahmin etmesini sağlayan programı yapalım.

import random

sayi = random.randint(1,10)
cevap = int(input("1 ile 10 arasında tuttuğum sayıyı tahmin et:"))

if cevap == sayi:
    print("Bildin")
else:
    print("Bilemedin",sayi)

ÇIKTI:

1 ile 10 arasında tuttuğum sayıyı tahmin et:5
Bilemedin 6

Yukarıdaki örnekte ilk önce import random ile random kütüphanesi dahil edildi. arından 1 ile 10 arasında sayı üretmesini ve bunu “sayi” adlı değişken içerisinde depolamasını sağladık. Ardından kullanıcıdan input fonksiyonunu kullanarak cevabı aldık cevabı da int fonksiyonu ile tam sayıya çevirip cevap değişkeni içerisine atadık. Eğer verilen cevap ile üretilen sayi eşitse yani aynıysa ekrana “bildin” yazmasını değilse de “Bilemedin” yazıp yanına da ürettiği sayıyı yazmasını söyledik.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!