Python Turtle Dersleri 16-20 – Fonksiyon Kullanımı

Bu içerikte sizlere Python fonksiyonlarını kullanarak hazır şekiller oluşturmayı gösterdim. Fonksiyonlar bu konuda işlerimizi kolaylaştıracaktır. Çeşitli isimlerde fonksiyonlar oluşturup ihtiyaca göre çağrılıp istenilen şekiller elde edilebilir. Örnekleri inceleyiniz. İyi çalışmalar.

ÖRNEK 16 – İç içe Üçgen ve Kare Çizme Fonksiyonu (Parametresiz)

KOD

import turtle #kütüphaneyi dahil eder.

x = turtle.Turtle() #çiziciyi oluşturur. 

def kareCiz(): #kare çizme fonksiyonu
  for i in range(4):
    x.forward(250)
    x.left(360/4)
def ucgenCiz(): #ucgen Çizme fonksiyonu
  for a in range(3):
    x.forward(250)
    x.left(360/3)

kareCiz() #kare çizme fonksiyonu çağrıldı.
ucgenCiz() #üçgen çizme fonksiyonu çağrıldı.

turtle.done() #Canvası açık tutar. sonda olmalı

ÖRNEK 16 ÇIKTISI


ÖRNEK 17 – İç içe Renkli Üçgen ve Kare Çizme Fonksiyonu

KOD

import turtle #kütüphaneyi dahil eder.

x = turtle.Turtle() #çiziciyi oluşturur. 

def kareCiz(): #kare çizme fonksiyonu
  x.color("black","blue")
  x.pensize(5)
  x.begin_fill()
  for i in range(4):
    x.forward(250)
    x.left(360/4)
  x.end_fill()
def ucgenCiz(): #ucgen Çizme fonksiyonu
  x.color("black","yellow")
  x.pensize(5)
  x.begin_fill()
  for a in range(3):
    x.forward(250)
    x.left(360/3)
  x.end_fill()

kareCiz() #kare çizme fonksiyonu çağrıldı.
ucgenCiz() #üçgen çizme fonksiyonu çağrıldı.

turtle.done() #Canvası açık tutar. sonda olmalı

ÖRNEK 17 ÇIKTISI


ÖRNEK 18 – Fonksiyon Parametreleri kullanarak Kare ve Üçgen Çizen Fonksiyonlar

KOD

import turtle #kütüphaneyi dahil eder.

x = turtle.Turtle() #çiziciyi oluşturur. 

def kareCiz(uzunluk,kenarRengi,icRenk,kalemKalinligi): #kare çizme fonksiyonu
  x.color(kenarRengi,icRenk)
  x.pensize(kalemKalinligi)
  x.begin_fill()
  for i in range(4):
    x.forward(uzunluk)
    x.left(360/4)
  x.end_fill()
  
def ucgenCiz(uzunluk,kenarRengi,icRenk,kalemKalinligi): #ucgen Çizme fonksiyonu
  x.color(kenarRengi,icRenk)
  x.pensize(kalemKalinligi)
  x.begin_fill()
  for a in range(3):
    x.forward(uzunluk)
    x.left(360/3)
  x.end_fill()
def boslukBirak(mesafe): #boşluk bırakma fonksiyonu tanımlandı
  x.penup()
  x.forward(mesafe)
  x.pendown()

kareCiz(200,"blue","cyan",10) #kare çizme fonksiyonu çağrıldı.
boslukBirak(300) #bosluk bırakma fonksiyonu çağrıldı.
ucgenCiz(250,"red","yellow",5) #üçgen çizme fonksiyonu çağrıldı.

turtle.done() #Canvası açık tutar. sonda olmalı

ÖRNEK 18 ÇIKTISI


ÖRNEK 19 – Döngü ile 3 kere bir kare bir üçken çizen fonksiyonlar

KOD

import turtle #kütüphaneyi dahil eder.

x = turtle.Turtle() #çiziciyi oluşturur. 

def kareCiz(uzunluk,kenarRengi,icRenk,kalemKalinligi): #kare çizme fonksiyonu
  x.color(kenarRengi,icRenk)
  x.pensize(kalemKalinligi)
  x.begin_fill()
  for i in range(4):
    x.forward(uzunluk)
    x.left(360/4)
  x.end_fill()

def ucgenCiz(uzunluk,kenarRengi,icRenk,kalemKalinligi): #ucgen Çizme fonksiyonu
  x.color(kenarRengi,icRenk)
  x.pensize(kalemKalinligi)
  x.begin_fill()
  for a in range(3):
    x.forward(uzunluk)
    x.left(360/3)
  x.end_fill()
def boslukBirak(mesafe): #boşluk bırakma fonksiyonu tanımlandı
  x.penup()
  x.forward(mesafe)
  x.pendown()

#Çiziciyi geriye götürme işlemi
x.left(180) #imleci ters yöne çevirir. 
boslukBirak(600) #600px bosluk birakir
x.left(180) #imleci tekrardan ters yöne çevirir

for c in range(3):
  kareCiz(150,"black","yellow",10) #kare çizme fonksiyonu çağrıldı.
  boslukBirak(200) #bosluk bırakma fonksiyonu çağrıldı.
  ucgenCiz(150,"black","red",5) #üçgen çizme fonksiyonu çağrıldı.
  boslukBirak(200)

turtle.done() #Canvası açık tutar. sonda olmalı

ÖRNEK 19 ÇIKTISI


ÖRNEK 20 – Döngü Değişkenine Göre Farklı Çokgen Oluşturan Fonksiyonlar

KOD

import turtle

x = turtle.Turtle()

def cokgen(uzunluk,kenarSayisi,kalemKalinligi,disRenk,icRenk):
  x.pensize(kalemKalinligi)
  x.color(disRenk,icRenk)
  x.begin_fill()
  for i in range(kenarSayisi):
    x.forward(uzunluk)
    x.left(360 / kenarSayisi)
  x.end_fill()

def boslukBirak(mesafe):
  x.penup()
  x.forward(mesafe)
  x.pendown()

x.penup()
x.goto(-800,0) #x = -800 y = 0 konumuna gider.
x.pendown()

for i in range(3,8,1): #3'den başla 8' e kadar birer birer arttır.
  cokgen(150,i,5,"black","yellow")
  # döngü değişkenini 70 ile çarpıp her şekilde farklı boşluk bırakır.
  boslukBirak(70 * i) 

turtle.done()

ÖRNEK 20 ÇIKTISI

Python Turtle Örnekleri 1-5 İçin Tıklayınız.

Python Turtle Örnekleri 6-10 İçin Tıklayınız.

Python Turtle Örnekleri 11-15 İçin Tıklayınız.

Python Turtle Örnekleri 16-20 İçin Tıklayınız.

Python Turtle Örnekleri 21-25 İçin Tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!