Python Turtle Örnekleri 11-15 Boyama İşlemleri

Bu içerikte Python Turtle Derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu içerikte Döngüler, değişkenler, diziler ve Boyama işlemleri ile ilgili örnekler göreceğiz. Daha karmaşık şekillerin ilk adımları olarak tanımlayabiliriz. İyi çalışmalar.


ÖRNEK 11 – İç içe 4 Çember Çizimi

KOD

import turtle #kütüphaneyi ekler.
cizici = turtle.Turtle()
cizici.penup()
cizici.left(180)
cizici.forward(400)
cizici.left(180)
cizici.pendown()
for c in range(4):
  cizici.circle(100)
  cizici.penup()
  cizici.forward(150)
  cizici.pendown()

turtle.done() #tuvali açık tutar. bunu unutmayın.

ÇIKTI


ÖRNEK 12 – Bir kare ve Üstüne Üçgen Çizimi

KOD

import turtle #kütüphaneyi ekler.

ok = turtle.Turtle() #ok adında bir kalem oluşturur.
ok.pensize(10) #kalem kalınlığını 10 yapar

ok.color("orange") #kalem rengini turuncu yapar.
for i in range(4): #içerisindeki kodları 4 kere tekrarlar
   ok.forward(200) #200px ileri
   ok.right(360/4) #360/4 = 90 derece sola
ok.color("purple") #kalem rengini mor yapar.
for c in range(3): #içerisindeki kodları 3 kere tekrarlar
   ok.forward(200) #100px ileri
   ok.left(360/3) #360/3 = 120 derece sola

turtle.done() #Bu her zaman en sona yazılmalıdır.
#Çizim ekranını açık tutar..

ÇIKTI


ÖRNEK 13 – Kenar Rengi Siyah, İç Rengi Sarı Olan Beşgen Çizimi

KOD

import turtle #kütüphaneyi ekler.

ok = turtle.Turtle() #ok adında bir kalem oluşturur.
ok.pensize(10) #kalem kalınlığını 10 yapar

ok.color("black","yellow") #kalem rengini siyah, iç rengini sarı yapar.

ok.begin_fill() #boyamayı başlatır.
for i in range(5): #içerisindeki kodları 5 kere tekrarlar
   ok.forward(200) #100px ileri
   ok.left(360/5) #360/4 = 90 derece sola
ok.end_fill() #boyamayı bitirir.

turtle.done() #Tuvali açık tutar. En sona yazılmalıdır.

ÇIKTI


ÖRNEK 14 – Yanyana Renkli Üçgen ve Kare Çizimi

KOD

import turtle #kütüphaneyi ekler.

k = turtle.Turtle() #ok adında bir kalem oluşturur.
k.pensize(3) #kalem kalınlığını 10 yapar

uzunluk = 100

k.color("black","yellow") #kalem rengini turuncu, iç rengini sarı yapar.
k.begin_fill() #boyamayı başlatır.
for i in range(3): #içerisindeki kodları 3 kere tekrarlar
   k.forward(uzunluk) #uzunluk değişkeni kadar ileri
   k.left(360/3) #360/4 = 90 derece sola
k.end_fill() #boyamayı bitirir.

k.penup() #kalemi kaldırır.
k.forward(150) #kalemi çizmeden 150px ileri götürür.
k.pendown() #kalemi tekrardan bastırır.

k.color("blue","red") #kalem rengini mavi, iç rengini kırmızı yapar.
k.begin_fill() #boyamayı başlatır.
for i in range(4): #içerisindeki kodları 3 kere tekrarlar
   k.forward(uzunluk) #uzunluk değişkeni kadar ileri
   k.left(360/4) #360/4 = 90 derece sola
k.end_fill() #boyamayı bitirir.


turtle.done() #Tuvali açık tutar. En sona yazılmalıdır.

ÇIKTI

ÖRNEK 15 – Yanyana Farklı Renkte Kare Çizimi (Dizi Kullanımı)

KOD

import turtle

#0. indexte kırmızı, 1. indexte yeşil, 2. indexte mavi renk var
renkler = ["red","green","blue"] #3 renk bulunan dizi tanımlandı.
uzunluk = 200
kenarSayisi = 4
kalemKalinligi = 5
turtle.pensize(kalemKalinligi)
#i değişkeni sırasıyla 0,1 ve 2 değerini alacak.
for i in range(3): #3 kere tekrar edecek döngü
  #i değişkenin ilk değeri 0. yani ilk renk red olacak.
  turtle.color("black",renkler[i]) #renkler dizisi içerisindeki renkleri sırasıyla yazdıracak.
  #1 kare çizecek. toplamda 3 kare
  turtle.begin_fill()
  for a in range(kenarSayisi): #kenarSayisi değişkeni değeri kadar tekrarla
    turtle.fd(uzunluk) #fd, forward'ın kısaltılmış hali. uzunluk kadar çiz.
    turtle.lt(360 / kenarSayisi) #lt, left'in kısa hali.
  turtle.end_fill() #boyamayı bitir.
  turtle.penup() #kalemi kaldır
  turtle.fd(250) #çizmeden 250px ilerle
  turtle.pendown() #kalemi bastır.
turtle.done()

ÇIKTI

Python Turtle Örnekleri 1-5 İçin Tıklayınız.

Python Turtle Örnekleri 6-10 İçin Tıklayınız.

Python Turtle Örnekleri 11-15 İçin Tıklayınız.

Python Turtle Örnekleri 16-20 İçin Tıklayınız.

Python Turtle Örnekleri 21-25 İçin Tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!