Python Turtle Örnekleri 21-25 – Karışık Uygulamalar

Bu içerikte daha önceki içeriklerdeki anlatmış olduğum değişken, döngü ve fonksiyon yapılarını toplu bir şekilde kullanarak bu becelerin tekrarlanması amaçlanmıştır. Ayrıca Diziler ve rastgele sayı üretme kütüphanesi olan Random modülünden de kısaca bahsetmiş olduk. Ayrıca kalem hızını arttırabilir, arkaplan rengini boyuyabilir, çiziciyi “goto” fonksiyonu ile istenilen yere götürebilir, çizimleri alt alta çizebilir ve turtle kütüphanesinde kütüphane olan turtle ismini kullanmadan “turtle.forward( )” yerine direk forward( ) fonksiyonunu yazarak işlem yapabileceğinizden bahsettim. İyi çalışmalar.

ÖRNEK 21

KOD

import turtle,random
renkler = ["red","green","blue","yellow","orange","cyan","black","purple"]
x = turtle.Turtle()
#len fonksiyonu dizideki eleman sayısını verir.
#dizideki eleman sayısı 8 tanedir. 8 sayısını verir.
#Fakat dizi 0 dan başladığı için en sonuncu eleman 7
#Bu yüzden len(renkler)-1 yaptık. Yani 8-1 = 7 olacak.
x.pensize(5)
for i in range(8):
  uretilenSayi = random.randint(0,len(renkler)-1) # 0-7 arası sayı üretecek 
  x.color(renkler[uretilenSayi])#uretilen sayıncı rengi getir.
  x.fd(200)
  x.bk(200)
  x.lt(360 / 8)

turtle.done()

ÖRNEK 21 ÇIKTISI


ÖRNEK 22

KOD

#bu şekilde yazıldığında başına turtle yazmaya gerek kalmaz.
from turtle import *

#TANIMLANAN FONKSİYONLAR
def cemberCiz(cap,kenarRengi,İcRengi,kalinlik):
  pensize(kalinlik)
  color(kenarRengi,İcRengi)
  begin_fill()
  circle(cap)
  end_fill()
def bosluk_birak(mesafe):
  penup()
  fd(mesafe)
  pendown()
  
#ÇİZİM KODLARI  
for i in range(4):
  cemberCiz(100,"black","orange",5)
  bosluk_birak(150)

done()

ÖRNEK 22 ÇIKTISI


ÖRNEK 23

KOD

from turtle import *

def geriyeBosluk(mesafe):
  penup()
  back(mesafe)
  pendown()
def ileriyeBosluk(mesafe):
  penup()
  forward(mesafe)
  pendown()
def yukariBosluk(mesafe):
  penup()
  left(90)
  forward(mesafe)
  right(90)
  pendown()
def asagiBosluk(mesafe):
  penup()
  right(90)
  forward(mesafe)
  left(90)
  pendown()

def cokgen(uzunluk,kenarSayisi,kalinlik,disRenk,icRenk):
  pensize(kalinlik)
  color(disRenk,icRenk)
  begin_fill()
  for a in range(kenarSayisi):
    forward(uzunluk)
    left(360 / kenarSayisi)
  end_fill()

#alt alta 3 tane üçgen
geriyeBosluk(600)
baslangicX = xcor()
baslangicY = ycor()
for i in range(3):
  cokgen(200,3,5,"black","yellow")
  asagiBosluk(200)
penup()
goto(baslangicX,baslangicY)
pendown()
#alt alta 4 tane kare

ileriyeBosluk(300)
baslangicX = xcor()
baslangicY = ycor()
for i in range(3):
  cokgen(150,4,5,"black","orange")
  asagiBosluk(200)
penup()
goto(baslangicX,baslangicY)
pendown()
done()

ÖRNEK 23 ÇIKTISI


ÖRNEK 24

KOD

import turtle

x = turtle.Turtle()

def cokgen(uzunluk=100,kenarSayisi=3,kalinlik=1,disRenk="black",icRenk="white"):
  x.pensize(kalinlik)
  x.color(disRenk,icRenk)
  x.begin_fill()
  for a in range(kenarSayisi):
    x.forward(uzunluk)
    x.left(360 / kenarSayisi)
  x.end_fill()

cokgen() #hiçbir parametre girilmezse varsayılan olarak tanımlananı çizer
x.penup()
x.forward(150)
x.pendown()
cokgen(200,5,10,"blue","cyan")

turtle.done()

ÖRNEK 24 ÇIKTISI


ÖRNEK 25

KOD

from turtle import *

def geriyeBosluk(mesafe):
  penup()
  back(mesafe)
  pendown()
def ileriyeBosluk(mesafe):
  penup()
  forward(mesafe)
  pendown()
def yukariBosluk(mesafe):
  penup()
  left(90)
  forward(mesafe)
  right(90)
  pendown()
def asagiBosluk(mesafe):
  penup()
  right(90)
  forward(mesafe)
  left(90)
  pendown()
def cokgen(uzunluk,kenarSayisi,kalinlik,disRenk,icRenk):
  pensize(kalinlik)
  color(disRenk,icRenk)
  begin_fill()
  for a in range(kenarSayisi):
    forward(uzunluk)
    left(360 / kenarSayisi)
  end_fill()
bgcolor("cyan")
speed(0)

penup()
goto(-300,-400)
pendown()
cokgen(400,4,5,"black","yellow")
yukariBosluk(400)
cokgen(400,3,5,"black","brown")
asagiBosluk(200)
ileriyeBosluk(50)
cokgen(75,6,3,"black","white")
ileriyeBosluk(220)
cokgen(75,6,3,"black","white")
geriyeBosluk(150)
asagiBosluk(200)
cokgen(150,4,5,"black","orange")
done()

ÖRNEK 25 ÇIKTISI

Python Turtle Örnekleri 1-5 İçin Tıklayınız.

Python Turtle Örnekleri 6-10 İçin Tıklayınız.

Python Turtle Örnekleri 11-15 İçin Tıklayınız.

Python Turtle Örnekleri 16-20 İçin Tıklayınız.

Python Turtle Örnekleri 21-25 İçin Tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!