Python Örnekleri – Temel Algoritma Soruları

Bu ücretsiz Python’a Giriş ve İleri seviye örneklerde Python öğrenmeye başlayın.  Python eğitim örneklerinin sıralaması basitden daha karmaşığa doğru olacak ve adım adım öğrenmenize yardımcı olacak şekilde planlanmıştır.

Deneyimli bir programcı olsanız da olmasanız da, bu örnekler Python programlama dilini öğrenmek isteyen herkes için tasarlanmıştır.

Python Örnekleri

Örnek 1: Ekrana “Merhaba Dünya” yazdıran python kodu yazınız.

print("Merhaba Dünya")

ÇIKTI:

Merhaba Dünya

Örnek 2: Girilen kullanıcı ismine göre ekrana “Merhaba Kullanıcı” yazdıran python kodunu yazınız.

isim = input("İsminizi Girin : ")
print("Merhaba ",isim)

ÇIKTI:

Merhaba Yusuf 

Örnek 3: Klavyeden girilen iki sayıyı toplayan ve sonucu ekranda gösteren python kodunu yazınız.

sayi1 = input("Birinci Sayıyı Giriniz : ")
sayi2 = input("İkinci Sayıyı Giriniz : ")
toplam=float(sayi1)+float(sayi2)
print("Sayıların Toplamı",toplam)

ÇIKTI:

Birinci Sayıyı Giriniz : 50
İkinci Sayıyı Giriniz : 100
Sayıların Toplamı :150.0 

Örnek 4: Klavyeden girilen iki sayının ortalamasını bulan ve sonucu ekranda gösteren python kodunu yazınız.

not1 = int(input("1.Notu Girin : "))
not2 = int(input("2. Notu Girin : "))
ortalama= (not1+not2)/2
print("Ders Notunuz :",ortalama)

ÇIKTI:

1.Notu Girin : 80
2. Notu Girin : 90
Ders Notunuz :85.0 

Örnek 5: Klavyeden girilen vize ve final notuna göre vizenin %40 ve finalin %60’ını alan ve sonucu ekranda gösteren python kodunu yazınız.

vize = input("Vize Notunu Giriniz : ")
final = input("Final Notunu Giriniz : ")
ortalama= int(vize)*0.4 + int(final)*0.6
print("Ders Notunuz :",ortalama)

ÇIKTI:

Vize Notunu Giriniz : 80
Final Notunu Giriniz : 50
Ders Notunuz :62.0 

Örnek 6: Klavyeden girilen üç yazılı notunun ortalamasını bulan ekranda gösteren python kodunu yazınız.

yazili1 = int(input('1. Yazılı : '))
yazili2 = int(input('2. Yazılı : '))
yazili3 = int(input('3. Yazılı : '))
ortalama=(yazili1+yazili2+yazili3)/3
print("Yazılı Ortalaması :",ortalama)

ÇIKTI:

1. Yazılı : 50
2. Yazılı : 60
3. Yazılı : 70
Yazılı Ortalaması :60.0

Örnek 7: Bir dersin ortalaması girilen öğrencinin o dersten geçip geçmediğini gösteren python kodunu yazınız. (50’den büyükse geçti değilse kaldı yazdıran örnek python kodu)

ortalama = float(input('Ders Ortalamanızı Girin : '))
 
if(ortalama>=50):
   print("Dersten Geçtiniz.")
else:
   print("Dersten Kaldınız.")

ÇIKTI:

Ders Ortalamanızı Girin : 62.5
Dersten Geçtiniz.

Örnek 8:  Klavyeden girilen sayının tek mi çift mi olduğunu yazdıran python kod örneğini yapınız.

sayi = input('Bir Sayı Giriniz : ')
if(int(sayi)%2==0):
   print("Girilen Sayı Çift")
else:
   print("Girilen Sayı Tek")
 

ÇIKTI:

Bir Sayı Giriniz : 99
Girilen Sayı Tek

Örnek 9:  Klavyeden girilen sayının pozitif mi negatif mi yoksa sıfır mı olduğunu bulan python kodunu yazınız.

#Öncelikle kullanıcıdan bir sayı isteniyor
sayi = input('Bir Sayı Giriniz : ')
 
#Sayının pozitif mi negatif mi sıfır mı olduğunu if ile kontrol ediyoruz.
 
if(int(sayi)>0):
   print(sayi +" Sayısı Pozitif Sayıdır.")
 
if(int(sayi)<0):
   print(sayi +" Sayısı Negatif Sayıdır.")
 
if(int(sayi)==0):
   print(sayi +" Sayısı Sıfırdır.")

ÇIKTI:

Bir Sayı Giriniz : 100
100 Sayısı Pozitif Sayıdır.

Örnek 10:  Klavyeden girilen yaşa göre ehliyet alıp alamayacağını bulan python kodunu yazınız.

yas = int(input('Yaşınızı Giriniz : '))
if(yas > 17):
   print("Ehliyet alabilirsiniz.")
else:
   print("Ehliyet alabilecek yaşta değilsiniz.")
 

ÇIKTI:

Yaşınızı Giriniz : 18
Ehliyet alabilirsiniz

Örnek 11:  1 den 10 a kadar olan sayıları alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

for i in range(1,11):
 print(i)

ÇIKTI:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Örnek 12:  1 den 20’ye kadar olan çift sayıları alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

for i in range(1,21):
 if (i % 2 == 0):
  print(i)

ÇIKTI:

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Örnek 13:  1 den 20’ye kadar olan tek sayıları alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

for i in range(1,20):
 if (i % 2 == 1):
  print(i)

ÇIKTI:

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

Örnek 14:  1 den 100 e kadar olan sayılardan aynı anda 3 ve 5 e tam bölünen sayıları alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

for i in range(1,101):
 if i%3==0 and i%5==0:
  print(i)

ÇIKTI:

15
30
45
60
75
90

Örnek 15:  Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıları alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

baslangic = int(input("Başlangıç Sayısını Giriniz: "))
bitis = int(input("Bitiş Sayısını Giriniz: "))

for i in range(baslangic,bitis):
  print(i)

ÇIKTI:

Başlangıç Sayısını Giriniz: 5
Bitiş Sayısını Giriniz: 15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Örnek 16:  Klavyeden kısa kenar uzunluğu ve uzun kenar uzunluğu girilen dikdörtgenin alan ve çevresini hesaplayan python kodunu yazınız.

kisa=input('Kısa Kenar Uzunluğunu Girin : ')
uzun=input('Uzun Kenar Uzunluğunu Girin: ')
alan=int(kisa)*int(uzun)
cevre=2*(int(kisa)+int(uzun))
print("Dikdörtgenin Alanı : {0}".format(alan))
print("Dikdörtgenin Çevresi : {0}".format(cevre))
 

ÇIKTI:

Kısa Kenar Uzunluğunu Girin : 5
Uzun Kenar Uzunluğunu Girin: 10
Dikdörtgenin Alanı : 50
Dikdörtgenin Çevresi : 30

Örnek 17:  Klavyeden girilen bir metnin harflerini alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

# -*- coding: utf-8 -*-
 
metin=input("Metni Giriniz: ")
sayac=0
while sayac < len(metin):
 print(metin[sayac])
 sayac += 1

ÇIKTI:

Metni Giriniz: bilişim hocam
b
i
l
i
ş
i
m
 
h
o
c
a
m

Örnek 18:  Klavyeden girilen iki sayı arasındaki sayıları toplayan python kodunu yazınız.

# -*- coding: utf-8 -*-
 
toplam=0;
sayi1=int(input('1. Sayıyı Giriniz: '))
sayi2=int(input('2. Sayıyı Giriniz: '))
for i in range(sayi1+1,sayi2): #başlangıç ve bitiş sayılarını dahil etmez !!!
   toplam+=i
print(sayi1," ile ",sayi2,"arasındaki sayıların toplamı :",toplam)
 

ÇIKTI:

1. Sayıyı Giriniz: 1
2. Sayıyı Giriniz: 10
1 ile 10 arasındaki sayıların toplamı : 44

Örnek 19:  Klavyeden girilen sayının asal sayı olup olmadığını bulan python kodunu yazınız.

# -*- coding: utf-8 -*-
 
sayac=0
sayi=input('Bir Sayı Giriniz: ')
for i in range(2,int(sayi)):
 if(int(sayi)%i==0):
  sayac+=1
  break
if(sayac!=0):
 print("Girilen Sayı Asal Değil")
else:
 print("Girilen Sayı Asal")

ÇIKTI:

 
Bir Sayı Giriniz: 43
Girilen Sayı Asal

Örnek 20:  Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayılardan tek sayıların toplamını ve çift sayıların toplamını ayrı ayrı bulan python kodunu yazınız.

# -*- coding: utf-8 -*-
 
sayi = input('Bir Sayı Girin : ')
tekToplam=0
ciftToplam=0
for i in range(1,int(sayi)):
 if(i%2==0):
    ciftToplam+=i
 else:
    tekToplam+=i
print("Tek Sayıların Toplamı : {0}".format(tekToplam))
print("Çift Sayıların Toplamı : {0}".format(ciftToplam))

ÇIKTI:

Bir Sayı Girin : 10
Tek Sayıların Toplamı : 25
Çift Sayıların Toplamı : 20

Örnek 21:  Klavyeden maaşı ve zam oranı girilen kişinin zamlı maaşını hesaplayan python kodunu yazınız.

yeniMaas=0
maas=int(input("Maaşı Gir : "))
zam=input("Zam Oranı(%) : ")
yeniMaas= maas + (maas * zam / 100)
print("Zamlı Maaş :",yeniMaas)

ÇIKTI

Maaşı Gir : 3000
Zam Oranı(%) : 20
Zamlı Maaş : 3600.0

Örnek 22:  Klavyeden yarıçapı girilen dairenin çevresini ve alanını hesaplayan python kodunu yazınız.

yaricap = float(input('Yarıçapı Girin : '))
cevre=2* 3.14 * yaricap
alan=3.14* yaricap * yaricap
print("Alan : ",alan)
print("Çevre : ",cevre)
Yarıçapı Girin : 25
Alan :1962.5 
Çevre :157.0

Örnek 23:  Klavyeden kısa kenar ve uzun kenar uzunluğu girilen dikdörtgenin alanını fonksiyon kullanarak hesaplayan python kodunu yazınız.

def dikdortgenAlan(genislik, yukseklik):
 alan = genislik * yukseklik
 print ("Alan :",alan)
 return alan
 
gen = float(input("Genişlik :"))
 
yuk = float(input("Yükseklik : "))
 
dikdortgenAlan(gen, yuk)
Genişlik :20
Yükseklik : 25.5
Alan : 510.0

Örnek 24:  Önceden belirlenen bir liste içerisinde bulunan sayılardan kaç tanesinin 5’in katı olduğunu bulan python kodunu yazınız.

sayilar = [18,15,22,19,85,32,65,30,95,10,12,20,32,55,34,28,101,5,4,32]
sayac=0 
for sayi in sayilar:
 if sayi%5 == 0:
  print ( "{} sayısı 5'in katıdır.".format(sayi))
  sayac=sayac+1
 
print("5'in katı olan sayı adeti : "+str(sayac))
15 sayısı 5'in katıdır.
85 sayısı 5'in katıdır.
65 sayısı 5'in katıdır.
30 sayısı 5'in katıdır.
95 sayısı 5'in katıdır.
10 sayısı 5'in katıdır.
20 sayısı 5'in katıdır.
55 sayısı 5'in katıdır.
5 sayısı 5'in katıdır.
5'in katı olan sayı adeti : 9

Örnek 25:  Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan çift sayıların ortalamasını bulan python kodunu yazınız.

toplam=0
sayac=0
baslangic = int(input("Başlangıç Sayısı :"))
bitis = int(input("Bitiş Sayısı :"))
for sayi in range (baslangic, bitis+1):
 if(sayi%2==0):
  toplam=toplam+sayi
  sayac=sayac+1
print('Ortalama',(toplam/sayac))
Başlangıç Sayısı :15
Bitiş Sayısı :45
Ortalama 30.0

Örnek 26:  Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan tek sayıların ortalamasını bulan python kodunu yazınız.

toplam=0
sayac=0
baslangic = input("Başlangıç Sayısı :")
bitis = input("Bitiş Sayısı :")
for sayi in range (int(baslangic), int(bitis)+1):
  if(sayi%2==1):
    toplam=toplam+sayi
    sayac=sayac+1
print('Ortalama',(toplam/sayac))

ÇIKTI

Başlangıç Sayısı :50
Bitiş Sayısı :98
Ortalama 74.0

Örnek 27:  Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan sayıların ortalamasını bulan python kodunu yazınız.

ÇIKTI

Başlangıç Sayısı :35
Bitiş Sayısı :84
Ortalama 59.5

Örnek 28:  Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan sayıların toplamını bulan python kodunu yazınız.

toplam=0
sayac=0
baslangic = int(input("Başlangıç Sayısı :"))
bitis = int(input("Bitiş Sayısı :"))
for sayi in range (baslangic, bitis+1):
 
    toplam=toplam+sayi
    sayac=sayac+1
print('Aradaki Sayıların Toplamı:',toplam)

ÇIKTI

Başlangıç Sayısı :60
Bitiş Sayısı :94
Aradaki Sayıların Toplamı: 2695

Örnek 29:  Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan çift sayıların toplamını bulan python kodunu yazınız.

toplam=0
sayac=0
baslangic = int(input("Başlangıç Sayısı :"))
bitis = int(input("Bitiş Sayısı :"))
for sayi in range (baslangic,bitis+1):
  if (int(sayi%2==0)):
    toplam=toplam+sayi
    sayac=sayac+1
print('Aradaki Çift Sayıların Toplamı:',toplam)

ÇIKTI

Başlangıç Sayısı :1
Bitiş Sayısı :10
Aradaki Çift Sayıların Toplamı: 30

Örnek 30:  Klavyeden girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasında bulunan tek sayıların toplamını bulan python kodunu yazınız.

toplam=0
sayac=0
baslangic = int(input("Başlangıç Sayısı :"))
bitis = int(input("Bitiş Sayısı :"))
for sayi in range (baslangic, bitis+1):
  if (int(sayi%2==1)):
    toplam=toplam+sayi
    sayac=sayac+1
print('Aradaki Tek Sayıların Toplamı:',toplam)

ÇIKTI

Başlangıç Sayısı :5
Bitiş Sayısı :10
Aradaki Sayıların Toplamı: 21

Örnek 31:  Python tkinter kütüphanesini kullanarak form perceresini oluşturan kodunu yazınız.

import tkinter
 
nesne = tkinter.Tk()
nesne.mainloop()

ÇIKTI

Örnek 32:  Python tkinter kütüphanesini kullanarak form penceresi ve Entry (metin kutusu) oluşturan kodunu yazınız.

from tkinter import *
 
from tkinter import messagebox
pencere = Tk()
 
pencere.title("www.bilisimhocamyusufbalyemez.com")
pencere.geometry("320x175")
 
# grid form çizdirme
uygulama = Frame(pencere)
uygulama.grid()
 
L1 = Label(uygulama, text="Metin Girin")
L1.grid(padx=110, pady=10)
 
E1 = Entry(uygulama, bd=2)
E1.grid(padx=100, pady=3)
 
# formu çiz
pencere.mainloop()

ÇIKTI

Örnek 33:  Python tkinter kütüphanesini kullanarak form penceresi ve Listbox (Liste kutusu) oluşturan kodunu yazınız.

from tkinter import *
 
from tkinter import messagebox
 
pencere = Tk()
 
from tkinter import *
 
from tkinter import messagebox
 
pencere = Tk()
 
pencere.title("www.bilisimhocamyusufbalyemez.com")
pencere.geometry("400x300")
 
uygulama = Frame(pencere)
uygulama.grid()
 
Lb1 = Listbox(uygulama)
Lb1.insert(1, "İstanbul")
Lb1.insert(2, "Edirne")
Lb1.insert(3, "Ağrı")
Lb1.insert(4, "Erzincan")
Lb1.insert(5, "Mersin")
Lb1.grid(padx=110, pady=10)
 
pencere.mainloop()
 

 

ÇIKTI

Örnek 34:  Klavyeden girilen üç yazılı notunun ortalamasını bulan python kodunu yazınız.

y1 = float(input("1. Yazılı Notunu Giriniz : "))
y2 = float(input("2. Yazılı Notunu Giriniz: "))
y3 = float(input("3. Yazılı Notunu Giriniz: "))
ortalama=(y1+y2+y3)/3
print("Dersin Ortalaması: ",ortalama)

ÇIKTI

1. Yazılı Notunu Giriniz : 60
2. Yazılı Notunu Giriniz: 70
3. Yazılı Notunu Giriniz: 80
Dersin Ortalaması: 70.0

Örnek 35:  Klavyeden girilen sayının tek sayı mı çift sayı mı olduğunu bulan ve sonucu ekranda gösteren python kodunu yazınız.

sayi = int(input('Bir Sayı Girin: '))
if(sayi%2==0):
 print("Girilen Sayı Çift")
else:
 print("Girilen Sayı Tek")
Bir Sayı Girin: 35
Girilen Sayı Tek

Örnek 36:  Örnek :Bir otoparkın ücret tarifesi aşağıdaki gibidir:

1 saate kadar: 10 TL
1-5 saat arası: Saat başı 8 TL
5 saatten fazla: Saat başı 6 TL
Buna göre kullanıcının girdiği otoparkta kalınan saat süresine göre ödenecek miktarı bularak ekrana yazdırınız.

saat = int(input("Kaldığınız Süreyi Girin:"))
 
ucret = 0
 
if saat <= 1:
 ucret = 10
elif saat <= 5:
 ucret = 8 * saat
else:
 ucret = 6 * saat
 
print("Ödemeniz Gereken Ücret: ",ucret)

ÇIKTI

Kaldığınız Süreyi Girin:4
Ödemeniz Gereken Ücret: 32

Örnek 37:  Klavyeden girilen bir ifadeyi ekrana 10 defa yazdıran python kodunu yazınız.

icerik=input("Bir İfade Giriniz: ")
for i in range(10):
 print(icerik)

ÇIKTI

Bir İfade Giriniz: Merhaba Dünya
Merhaba Dünya
Merhaba Dünya
Merhaba Dünya
Merhaba Dünya
Merhaba Dünya
Merhaba Dünya
Merhaba Dünya
Merhaba Dünya
Merhaba Dünya
Merhaba Dünya

Örnek 38:  Klavyeden girilen bir ifadeyi klavyeden girilen bir sayı kadar ekrana yazdıran python kodunu yazınız.

metin=input("Bir İfade Giriniz: ")
sayi=int(input("Kaç Defa Yazdırılsın: "))
for x in range(sayi):
  print(metin)

ÇIKTI

Bir İfade Giriniz: merhaba
Kaç Defa Yazdırılsın: 5
merhaba
merhaba
merhaba
merhaba
merhaba

Örnek 39:  Klavyeden aralarına virgül konularak yazılan tüm sayıları toplayan python kodunu yazınız.

numaralar = input("Virgül ile sayıları giriniz.: ")
 
print("Girdiğiniz Sayılar: {0}".format(numaralar))
 
numaralarArr = numaralar.split(",")
toplam = 0
for n in numaralarArr:
  toplam = toplam + int(n)
 
print("GİRDİĞİNİZ SAYILARIN TOPLAMI:{0:.2f} ".format(toplam))

ÇIKTI

Virgül ile sayıları giriniz.: 2,5,34,61,
(2, 5, 34, 61)

Örnek 40:  Klavyeden aralarına virgül konularak yazılan tüm sayıların ortalamasını hesaplayan python kodunu yazınız.

numaralar = input("Virgül ile sayıları giriniz.: ")
 
print("Girdiğiniz Sayılar: {0}".format(numaralar))
 
numaralarArr = numaralar.split(",")
toplam = 0
for n in numaralarArr:
  toplam = toplam + int(n)
 
print("GİRDİĞİNİZ SAYILARIN ORTALMASI:{0:.2f} ".format(toplam / len(numaralarArr)))
 

ÇIKTI

Virgül ile sayıları giriniz.: 2,4,6,10,24
Girdiğiniz Sayılar: 2,4,6,10,24
GİRDİĞİNİZ SAYILARIN ORTALMASI:9.20 

Örnek 41:  Klavyeden başlangıç değeri, bitiş değeri ve artış miktarı girilen sayıları alt alta yazdıran python kodunu yazınız.

birinciSayi = int(input("Başlangıç değerini girin:"));
ikinciSayi = int(input("Bitiş Değerini girin :"));
adim = int(input("Artış Miktarını Girin :"));
 
for i in range(birinciSayi, ikinciSayi, adim):
  print(i)

ÇIKTI

Başlangıç değerini girin:2
Bitiş Değerini girin :15
Artış Miktarını Girin :1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Örnek 42:  0 dan 100 e kadar olan çift sayıların toplamını hesaplayan ve sonucu yazdıran python kodunu while döngüsü kullanarak yapan kodunu yazınız.

sayac = 0
toplam = 0
while sayac <= 100:
  sayac = sayac + 2
  toplam = toplam + sayac
 
print("0 ile 100 arasındaki çift sayıların toplam: {0}".format(toplam))

ÇIKTI

0 ile 100 arasındaki çift sayıların toplam: 2652

Örnek 43:  0 dan 100 e kadar olan tek sayıların toplamını hesaplayan ve sonucu yazdıran python kodunu while döngüsü kullanarak yapan kodunu yazınız.

sayac = 1
toplam = 0
while sayac <= 100:
  sayac = sayac + 2
  toplam = toplam + sayac
 
print("0 ile 100 arasındaki tek sayıların toplam : ",toplam)

ÇIKTI

 
0 ile 100 arasındaki tek sayıların toplam:2600

Örnek 44:  Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıların toplamını hesaplayan ve sonucu yazdıran python kodunu while döngüsü kullanarak yapan kodunu yazınız.

sayac = 0
toplam = 0
bitis=int(input("Bir Sayı Giriniz: "))
while sayac <= bitis:
  toplam = toplam + sayac
  sayac = sayac + 1
 
print(bitis," sayısına kadar olan sayıların toplamı :",toplam)

ÇIKTI

Bir Sayı Giriniz: 100
100 sayısına kadar olan sayıların toplamı : 5050

Örnek 45:  Klavyeden girilen sayıya kadar olan tek sayıların toplamını hesaplayan ve sonucu yazdıran python kodunu while döngüsü kullanarak yapan kodunu yazınız.

sayac = 1
toplam = 0
bitis=int(input("Bir Sayı Giriniz: "))
while sayac <= bitis:
  toplam = toplam + sayac
  sayac = sayac + 2
 
print(bitis," sayısına kadar olan tek sayıların toplamı: ",toplam)

ÇIKTI

Bir Sayı Giriniz: 100
100 sayısına kadar olan tek sayıların toplamı:2500

Örnek 46:  Klavyeden girilen sayıya kadar olan çift sayıların toplamını hesaplayan ve sonucu yazdıran python kodunu while döngüsü kullanarak yapan kodunu yazınız.

sayac = 0
toplam = 0
bitis=int(input("Bir Sayı Giriniz: "))
while sayac <= bitis:
  toplam = toplam + sayac
  sayac = sayac + 2
 
print(bitis," sayısına kadar olan çift sayıların toplamı: ",toplam)

ÇIKTI

Bir Sayı Giriniz: 100
100 sayısına kadar olan çift sayıların toplamı:2550

Örnek 47:  Klavyeden girilen bir metni harflerine ayıran python programını while döngüsü ile yazdıran kodunu yazınız.

metin=input("Bir Metin Giriniz: ")
sayac=0
while sayac < len(metin):
  print(metin[sayac])
  sayac += 1
 

ÇIKTI

Bir Metin Giriniz: merhaba dünya
m
e
r
h
a
b
a
 
d
ü
n
y
a

Örnek 48:  0 ile 100 arasında 10 tane rastgele tam sayı üreten ve bu sayılardan en büyüğü ile en küçüğünü bulan ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

import random
 
sayilar = []
for i in range(0, 10):
  rast = random.randint(0, 100)
  sayilar.append(rast)
  print(rast)
 
enKucuk = sayilar[0]
enBuyuk = sayilar[0]
 
for i in range(0, 10):
  if enKucuk > sayilar[i]:
    enKucuk = sayilar[i]
  if enBuyuk < sayilar[i]:
    enBuyuk = sayilar[i]
 
print("Dizideki En Büyük Değer :",enBuyuk)
print("Dizideki En Küçük Değer :",enKucuk)

ÇIKTI

19
85
40
42
53
66
6
12
60
26
Dizideki En Büyük Değer : 85
Dizideki En Küçük Değer : 6

Örnek 49:  Kullanıcının klavyeden kilo bilgisi alınarak kilo 50 ve altında ise zayıfsın, 50-80 arası fitsin, 80 ve üstü ise kilo almışsın şeklinde ekranda yazdıran python kodunu yazınız.

kilo=int(input("Kilonuzu Giriniz: "))
if kilo<51: print("Zayıfsınız") 
if (kilo>50 and kilo<80): 
 print("Normal kilodasınız") 
if (kilo > 80):
 print("Fazla kilolusunuz")

ÇIKTI

Kilonuzu Giriniz: 78
Normal Kilodasınız

Örnek 50:  Kullanıcının klavyeden yaş bilgisi alınıp 18 yaşından küçükse çocuk 18-40 yaş arası ise genç, 40-60 yaş arası ise orta yaşlı 60 yaştan büyükse yaşlı şeklinde ekrana yazdıran programın python kodlarını yazınız.

yas=int(input("Yaşınızı Giriniz: "))
if yas<18:
 print("Çocuksunuz")
if 18<yas<40:
 print("Gençsiniz")
if 40<yas<60: 
 print("Orta Yaşlısınız") 
if yas>60 :
 print("Yaşlısınız")
 

ÇIKTI

Yaşınızı Giriniz: 65
Yaşlısınız

Örnek 51:  Klavyeden girilen iki sayının yine klavyeden girilen aritmetik operatör işaretlerine göre (toplama, çıkarma, çarpma bölme) dört işlem yapan ve sonucu ekranda gösteren python kodunu yazınız.

x=float(input("Birinci Sayıyı Giriniz: "))
y=float(input("İkinci Sayıyı Giriniz: "))
sec=input("Seçiminizi Yapınız(+,-,*,/): ")
 
if (sec=="+"):
  print(x, "+" ,y, "=", x+y)
if (sec=="-"):
  print(x, "-" ,y, "=", x-y)
if (sec=="*"):
  print(x, "*" ,y, "=", x*y)
if (sec=="/"):
  print(x, "/" ,y, "=", x/y)

ÇIKTI

Birinci Sayıyı Giriniz: 50
İkinci Sayıyı Giriniz: 15
Seçiminizi Yapınız(+,-,*,/): *
50.0 * 15.0 = 750.0

Örnek 52:  Klavyeden girilen iki sayının yine klavyeden girilen aritmetik operatör işaretlerine göre (toplama, çıkarma, çarpma bölme) dört işlem yapan ve sonucu ekranda gösteren python kodunu yazınız.

x=int(input("Bir Sayı Giriniz: "))
toplam=0
while x>=10:
 k=x%10
 toplam=toplam+k
 x=x//10
print("Girilen Sayının Rakamları Toplamı",toplam+x)

ÇIKTI

Bir Sayı Giriniz: 2023
Girilen Sayının Rakamları Toplamı 7

Örnek 53: Program çalıştırıldığı anda o anın tarih ve saat bilgilerini ekrana yazdıran python kodunu yazınız.

import time
print (time.ctime())

ÇIKTI

Mon May 1 22:37:23 2023

Örnek 54: Şu anki sistemin tarihini ekrana yazdıran python kodunu yazınız.

import time
print (time.strftime("%d/%m/%Y"))

ÇIKTI

01/05/2023

Örnek 55:  Klavyeden Fahrenheit cinsinden girilen sıcaklığı Dereceye çeviren python kodunu yazınız.

f=float(input("Sıcaklığı F cinsinden giriniz: "))
c=(f-32)/1.8
print(f, "F = ", c,"C'dir")
 
 

ÇIKTI

Sıcaklığı F cinsinden giriniz: 130
130.0 F = 54.44444444444444 C'dir

Örnek 56:  Klavyeden bir kenar uzunluğu girilen karenin alanını ve çevresini bulan ve ekrana yazdıran python kodunu yazınız.

kenar=int(input("Kenar uzunluğunu giriniz:"))
cevre=kenar*4
alan=kenar**2
print("Karenin Çevresi:", cevre)
print("Karenin Alanı:", alan)
 
 

ÇIKTI

Kenar uzunluğunu giriniz:12
Karenin Çevresi: 48
Karenin Alanı: 144

Örnek 57:  Klavyeden girilen saniye değerinin kaç saat kaç dakika ve kaç saniye olduğunu bulan python kodunu yazınız.

saniye=int(input("Saniye Giriniz:"))
saat=saniye//3600 #1saat 3600 saniyeye eşittir.
saniye=saniye%3600
dakika=saniye//60
saniye=saniye%60
print("Girdiğiniz Saniyenin Saat Dönüşümü:",saat,"sa",dakika,"dk",saniye,"sn")
 

 
 

ÇIKTI

Saniye Giriniz:6500
Girdiğiniz Saniyenin Saat Dönüşümü: 1 sa 48 dk 20 sn

Örnek 58:  Klavyeden boy ve kilo bilgileri girilen kişinin beden kitle endeksini hesaplayan python kodunu yazınız.

boy=float(input("Boyunuzu giriniz(m): "))
kilo=float(input("Kilonuzu giriniz(kg): "))
bki=kilo/(boy**2)
print("Beden Kitle İndeksi Değeriniz:",round(bki,2))
 

 
 

ÇIKTI

Boyunuzu giriniz(m): 1.85
Kilonuzu giriniz(kg): 106
Beden Kitle İndeksi Değeriniz: 30.97

Örnek 59:  Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanı bulan ve ekranda gösteren python kodunu yazınız.

a=int(input("1. Sayıyı Giriniz: "))
b=int(input("2. Sayıyı Giriniz: "))
if a>b:
 print("Birinci sayı büyük!")
elif b>a:
 print("İkinci sayı büyük!")
else:
 print("İki sayı eşit")
 

 
 

ÇIKTI

1. Sayıyı Giriniz: 89
2. Sayıyı Giriniz: 99
İkinci sayı büyük!

Örnek 60:  Klavyeden girilen not ortalamasına göre kişinin takdir teşekkür normal geçme yada sınıf tekrarı yapması gerektiğini gösteren python kodunu yazınız.

ortalama=float(input("Not ortalamanızı giriniz: "))
if ortalama>=85:
 print("Takdir Belgesi Alamaya Hak Kazandınız!")
elif ortalama>=70:
 print("Teşekkür Belgesi Alamaya Hak Kazandınız!")
elif ortalama>=50:
 print("Sınıfı Geçtiniz")
else:
 print("Sınıf tekrarı...")
 

 
 

ÇIKTI

Not ortalamanızı giriniz: 79
Teşekkür Belgesi Alamaya Hak Kazandınız!
error: Content is protected !!